Femke (senior uitvaart-
medewerker bij DELA),  42 jaar, is getrouwd, moeder van 4 en 
zorgt voor haar schoonzus en 
-vader.

Femke (senior uitvaartmedewerker bij DELA),  42 jaar, is getrouwd, moeder van 4 en zorgt voor haar schoonzus en -vader.

“De gemeente bood geen oplossing, ik zat met de handen in het haar, hoe moet dit nu!

“Wanneer ik weer in zo’n situatie terecht zou komen zou ik mezelf kennende eerst weer zelf aan de slag gaan maar ik zou er minder lang mee lopen als het niet lukt. Ik weet nu dat er hulp bestaat dat wist ik voorheen echt niet.’’

Neem contact op

Werk en mantelzorg in cijfers

Mantelzorgers over Fello

VERHOOGDE DUURZAME INZETBAARHEID
Zowel op korte als lange termijn helpt Fello de werk/privé-balans te herstellen, wat een positief effect heeft op verzuimpreventie en productiviteit.

1 op de 5 
werknemers (21%) combineert zijn/haar baan met mantelzorg
(CZ & GFK; 2017)

1 op de 3 
mantelzorgers werkt meer dan 36 uur en zorgt meer dan 8 uur.
(CZ & GFK; 2017)

18%
Aandeel ziekteverzuim dan wordt veroorzaakt door mantelzorg
(Werk en Mantelzorg; 2019)

€ 250
De gemiddelde verzuimkosten per medewerker per dag
(MKB Servicedesk, 2020)

€ 2200
De gemiddelde jaarljikse extra verzuimkosten per mantelzorgende werknemer
(o.b.v. overige statistieken i.c.m. verzuimcijfers CBS; 2019)
 

Wat gebeurt er als je je aanmeldt?

Mantelzorgscan

 • Medewerkers krijgen inzicht in wat mantelzorg is, welke rol & effect het voor hen heeft en wat Fello voor ze kan doen
 • De organisatie krijgt (anoniem!) inzicht in hoeveel medewerkers er zijn die zich aangesproken voelen tot het thema mantelzorg én welke impact mantelzorg heeft op het leven/welzijn van de medewerkers

Fello coach

 • Alle medewerkers krijgen direct en altijd toegang tot een mantelzorgcoach
 • Van een kleine vraag tot een uitgebreid traject
 • Mantelzorger hoeft nooit meer te zoeken naar de juiste regelingen en hulp binnen de gemeente

Rapportage

 • Op reguliere basis wordt inzicht gedeeld over de mantelzorgers die zich hebben aangemeld, met daarin onder andere:
  het aantal cases, duur van de trajecten, demografische gegevens (leeftijd, geslacht) en waardering van de Fello service
 • Data wordt geanonimiseerd gedeeld met de werkgever. Hoe wij omgaan met persoonsgegevens leest u in ons privacystatement.

Communicatie

 • In samenspraak wordt een communicatiekalender opgezet
 • De organisatie ontvangt diverse communicatiemiddelen en content om zoveel mogelijk medewerkers te bereiken en informeren over de Fello service
 • •In overleg biedt Fello workshops of trainingen voor zowel medewerkers als teammanagers

Over Fello

"De ANWB van de mantelzorg"
In 2016 zijn we gestart als gedeelde familie agenda. Inmiddels gebruiken 80.000 mensen Fello. Dit zijn allemaal mantelzorgers en hun omgeving die elke dag opnieuw klaar staan voor een familielid.

Bij Fello vinden we dat we goed voor onze mantelzorgers moeten zorgen. Zodat zij zonder stress kunnen zorgen voor hun familielid. Fello wil met de agenda de kracht van families en omgeving aanwakkeren.

We willen de 'ANWB van de mantelzorg' worden. Niet alleen voor de noodgevallen, maar ook voor langdurige hulpvragen. Nu helpen we je op weg en straks helpen we je verder.

Maar we hebben een groter doel
We willen mantelzorg en het belang daarvan op de kaart zetten.

We willen het leven van de mantelzorger gemakkelijker en overzichtelijker te maken. Dat het zware werk wordt verdeeld of opgevangen. Dat ze zorg beter geregeld wordt. Dat de mantelzorger er niet meer alleen voor staat. Dat ze hulp durven vragen en ook echt geholpen worden. Zodat deze mooie mensen niet meer worden geleefd door de rompslomp rond zorg, maar alle aandacht kunnen geven aan de persoon zelf.

Fello is onderdeel van DELA,
Een coöperatie van meer dan vier miljoen mensen. Een collectief dat gelooft in solidariteit op basis van gelijkwaardigheid en wederkerigheid. Dat wil zeggen: samen zijn wij de coöperatie. Gaat het minder? Dan dragen we allemaal bij. En als het goed gaat profiteert iedereen.

Fello biedt organisaties een wederkerig solidaire oplossing
Eén organisatie is niet in staat noch verantwoordelijk om de problemen waar mantelzorgers tegenaan lopen op te lossen. Het is een groot maatschappelijk vraagstuk en juist daarom willen wij met Fello organisaties verenigen om dit met elkaar te kunnen doen.De kracht hiervan is dat alle aangesloten organisaties dezelfde lusten en lasten hebben. Wanneer we met zijn allen zorgen dat er minder lasten zijn, zullen de kosten van het lidmaatschap dus ook dalen. Wanneer er meer kosten worden gemaakt, dan delen we ook samen dat risico. Op deze manier verbinden we organisaties en hun mantelzorgende medewerkers aan elkaar om samen de voor de maatschappij zo belangrijke taak van mantelzorgers solidair te ondersteunen. Hierdoor zijn mantelzorgers niet afhankelijk van een aanvullende verzekering en eigen financiële middelen.

Over Fello

Hèt serviceplatform voor de mantelzorgende medewerker

Welkom bij Fello

Maakt de mantelzorgdruk binnen uw organisatie meetbaar

Maakt mantelzorg-uitdagingen voor werknemers bespreekbaar

Maakt mantelzorg-
hulp voor iedere medewerker 
toegankelijk

Ondanks de statistieken zijn veel werkgevers zijn zich niet bewust van de grote impact die mantelzorg op het welzijn van hun personeel en daarmee op de business heeft. Verzuim staat hoog op de agenda, maar mantelzorg weinig tot niet. Enkel de extreme gevallen worden opgemerkt, waardoor het onderwerp een blinde vlek blijft. Zo is een groot deel van de leidinggevenden (44%) niet op de hoogte van mantelzorgers op de werkvloer. Dat heeft verschillende oorzaken:

 • 75% van de mantelzorgers praat er pas over op werk wanneer ze werk en zorgtaken niet meer kunnen combineren

 • Veel mantelzorgers herkennen zichzelf niet in deze term mantelzorger.

 • Er is geen centraal mantelzorgbeleid, of men (zowel medewerkers als leidinggevenden) is er niet mee bekend

 • Er zijn geen tools om mantelzorgers binnen de organisatie in kaart te brengen

Een blinde vlek voor werkgevers

GEEN CONCESSIES
Doordat taken uit handen genomen worden, kunnen medewerkers zowel blijven zorgen als blijven werken, zonder daar op te hoeven in te leveren.

MINDER ROMPSLOMP
Fello is direct bereikbaar voor de medewerker, zonder interne stappen. Dit maakt het laagdrempelig voor de werknemer en tijdbesparend voor het management.

LOYALITEIT
Mantelzorgers hebben vaak een sterk verantwoordelijkheidsgevoel en zijn in veel gevallen loyale medewerkers; een waardevolle groep om aan boord te houden.

Waarom Fello?

Voor veel zaken die impact hebben op de werk/privé-balans van werknemers wordt vaak al iets geregeld door de werkgever; zoals bv. bij zwangerschap, rouw, sport en voeding. De impact van mantelzorg op duurzame inzetbaarheid is in veel gevallen minstens zo groot en maakt dan ook een substantieel onderdeel uit van het totale verzuim. Op dit vlak is echter vaak nog weinig tot niks aan extra ondersteuning geregeld.

Conventionele oplossingen
• Er wordt vertrouwd op de dialoog tussen de werknemer en de leidinggevende. Door eerder genoemde redenen wordt mantelzorg in veel gevallen echter niet benoemd.

• Er wordt veelal een beroep gedaan op verlofuren en flexwerken om de zorgtaken te kunnen combineren. Dit werkt goed op de korte termijn, maar blijkt in de praktijk vaak uitstel van het probleem te zijn. De mantelzorgdruk wordt immers niet opgelost en aan verlof komt vroeg of laat een einde.

• Een gepaste oplossing om de medewerker te ondersteunen vraagt vaak om maatwerk, wat tijd vraagt van de manager, HR en overige teamleden (in geval van werkverdeling).

• Wanneer de zorgtaken op de lange termijn aanhouden, wordt in veel gevallen een concessie gedaan door part-time te gaan werken. Dit kan bij de werknemer ook voor financiële druk zorgen.

Hoe gaan werkgevers hier nu mee om?

Fello maakt de mantelzorgdruk binnen de organisatie meetbaar en zorgt dat mantelzorg uitdagingen van medewerkers bespreekbaar zijn.
Door medewerkers onbeperkt toegang te bieden tot het Fello serviceplatform wordt de kans op overbelasting door mantelzorg beperkt of zelfs voorkomen. Dit wordt bewerkstelligd met behulp van onderstaande dienstverlening.

Wat kan Fello de werkgever bieden?

Serviceplatform

 • Team met Fello-coaches die direct ingeschakeld kunnen worden voor elke mantelzorg casus
  Helpdesk voor zowel medewerker als HR

Hoe helpt Fello de mantelzorgende medewerker?

Communicatieplan & -middelen 

 • Communicatieplan o.b.v. de scan
  Opzetten en afstemmen van de kanalen
  Middelen en content

Mantelzorgscan

 • Anonieme (terugkerende) online ‘mantelzorg survey’ voor medewerkers
  Inzicht in de mantelzorg-druk op de werkvloer

Workshops

 • Training voor leidinggevenden om verstoring in de werk/privé-balans tijdig waar te nemen en daarop te kunnen acteren
  Coaching en advies bij vragen op dit vlak

Met het oog op de toenemende vergrijzing en bijkomende mantelzorgdruk is persoonlijke aandacht van steeds groter belang. Een toegankelijke oplossing die de mantelzorgdruk bij de kern aanpakt betaalt zich op meerdere vlakken uit. Hieronder staan de voordelen van Fello ten aanzien van de gebruikelijke oplossingen opgesomd:

Waarom investeren als werkgever?

Om de medewerker integraal hulp te kunnen bieden, levert Fello ondersteuning en praktische oplossingen, waarmee een deel van de belasting uit handen wordt genomen, ook op de lange termijn.

Stap 1

Stel je vraag: geen drempel geen kosten

 • Alle medewerkers krijgen direct en altijd toegang tot een mantelzorgcoach.
 • Wij koppelen je aan een Fello coach in de buurt.
 • Op basis van iedere unieke situatie brengt de coach de vragen en behoeften in kaart. Elke vraag is welkom: Van een kleine vraag tot een uitgebreid traject.

Stap 2

Je Fello coach gaat voor je 
aan de slag

 • De medewerker bepaalt samen met de Fello coach welke (financiële) mogelijkheden en regelingen passen en wie ze gaat regelen en aanvragen; van aanvraag Wmo, Wlz, Pgb, thuiszorg, respijtzorg, financiële regelingen, coaching, hulp aan huis, hulpmiddelen, vervoer, tot toegang tot lotgenoten.
 • Nooit meer zoeken naar de juiste regelingen en hulp in de gemeente.

Stap 3

Fello blijft bij je

 • De mantelzorger krijgt één aanspreekpunt.
 • De Fello coach blijft goed op de hoogte van de situatie, zodat de mantelzorger altijd iemand heeft om op terug te vallen wanneer er iets verandert in de ondersteuningsbehoefte.

8,5

Onze klanten waarderen Fello met een 8,5/10!

Wat levert het op?

Met een abonnement op Fello worden uw mantelzorgende medewerkers ontlast in hun taken, waardoor de kans op uitval wordt verlaagd. Mantelzorgers hebben een grotere kans om in een burnout terecht te komen, waar veel kosten mee gemoeid gaan. Niet alleen zorgt de service van Fello voor verzuimreductie op de lange termijn, ook op de korte termijn komt het de medewerkerstevredenheid en productiviteit ten goede.

Benieuwd wat Fello voor uw organisatie kan betekenen? Klik op onderstaande button om uw gegevens achter te laten en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

“Gelukkig heb ik er met mijn werk weinig problemen mee. Het is mijn eigen bedrijf, dus kan zelf mijn uren invullen. Er zijn collega’s die ook te maken hebben met mantelzorg. Ik wist tot nu nooit zo goed hoe ik hier mee om moest gaan. Hoe zou ik als werkgever bijvoorbeeld kunnen helpen? Dat er zoiets als een mantelzorgcoach bestaat om mijn medewerkers te ondersteunen wist ik dus niet."

"Ik denk dat dat voor iedereen een win-win situatie is. De medewerker wordt sneller geholpen, je voorkomt een eventuele burn-out en als werkgever ben ik natuurlijk ook blij als mijn medewerkers gezond en gelukkig zijn.”

Peter (ondernemer consultancy organisatie), 51 jaar, is mantelzorger voor zijn moeder

Vraag mantelzorgscan aan

Contact:Stuur een mail naar coach@getfello.com
Bel met ons via 085 303 62 96


Fello is een initiatief van coöperatie DELA
coöperatie DELA
Oude Stadsgracht 1
5611 DD Eindhoven

Kvk: 17078393 
Btw: NL002065526B01
Bank: NL58 RABO 0302 7328 10

Privacy Statement

Benieuwd naar de impact van mantelzorg op uw verzuimcijfers? We vertellen u graag meer!